Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.

Het Wondplatform Nederland gaat een inhoudelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard Complexe wondzorg dat recht doet aan professional en patiënt. De professionals die in dit platform samenwerken – medisch specialisten, paramedici, (wond)verpleegkundigen, verplegend en verzorgend personeel, huisartsen en verpleeghuisartsen – hebben in samenwerking met patiëntengroepen en industrie ten doel gesteld om een samenwerkingsverband op te zetten.

Het Wondplatform maakt zich sterk voor heldere afspraken over de te leveren zorg en zorgstandaarden. De multidisciplinaire samenwerking dient ter bevordering van de wondzorg op een gegarandeerd kwaliteitsniveau.

Het doel is om de wondzorg in Nederland te verbeteren door beschrijving van het gehele wondzorg proces. Bestaande richtlijnen en te ontwikkelen richtlijnen worden als basis gebruikt voor het wetenschappelijk deel van de kwaliteitsstandaard ‘Complexe Wondzorg’.