Wondplatform Nederland

Uitnodiging inventarisatie kennis-/onderzoeksagenda Huidtherapie

De NVH heeft een belangrijke vraag voor u waarbij uw input voor hen van belang is. Momenteel wordt er invulling gegeven aan een Kennis-/ onderzoeksagenda Huidtherapie en omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die gebruik maakt van huidzorg, deze levert en/of betrokken is bij huidonderzoek, zijn of haar input kan leveren vragen wij ook u via deze weg hieraan mee te werken.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de opleidingen Huidtherapie van de Hogeschool van Utrecht en de Haagse Hogeschool in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Meer informatie over de uitkomsten van deze behoefte inventarisatie of over het onderzoek naar kennishiaten in het geheel kunt u vinden op deze website en wordt ook vermeld in het bevestigingsscherm na invullen van de lijst. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 30 minuten en is te bereiken via deze link: https://goo.gl/forms/UpRqr1hNVagtZL5v2. Wij vragen u de vragenlijst binnen 2 weken in te vullen.