Wondplatform Nederland

Nieuwsbrieven

Na oprichting van de vereniging is door het bestuur besloten om elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Met de nieuwsbrief probeert het bestuur de leden op de hoogte te houden van verenigingszaken, maar ook van beleidsontwikkelingen die ons bereiken. Hier bij wordt ook grote waarde gehecht aan de inbreng van de leden! In 2014 is onze nieuwsbrief drie keer verschenen en voorzag in een duidelijke behoefte van onze (buitengewoon) leden.

Nieuwsbrieven WPN


Januari 2014

September 2014

December 2014

Februari 2015

April 2015

Juni 2015

November 2015