Wondplatform Nederland

Kwaliteitsstandaard

Let op de deadline is verlengd!

De deadline voor commentaar Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg wordt verlengd tot vrijdag 22 september voor degenen die nog niet gereageerd hebben. Het KIMS stuurt hierover nog een bericht naar de genodigden.

 

 

Voortgang Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg

Op 22 juni hebben de wetenschappelijke en beroepsverenigingen een uitnodiging commentaarfase Complexe wondzorg ontvangen.

De concept versie Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg is verstuurd! Er wordt gevraagd alle commentaren binnen de verenigingen te verzamelen en te bundelen in het commentaarformulier en uiterlijk 1 september 2017 per mail te retourneren naar het Kennisinstituut.

Op 29 juni is tijdens de ALV van het Wondplatform de conceptversie uitgereikt aan de (buitengewone) leden, plaatsvervangers en toehoorders.

  

Zoals bekend wordt met medewerking van WPN sinds ruim een jaar hard gewerkt aan de realisatie van de kwaliteitstandaard complexe wondzorg. Als uitgangspunt is daarbij the patient’s journey genomen, waardoor de zorgvraag leidend is. De standaard zal de volgende hoofdstukken bevatten

  1. indeling en afbakening complexe wondzorg
  2. basiswondzorg
  3. complexe wondzorg
  4. competenties opleidingen en nascholingen
  5. metingen
  6. bekostiging van complexe wondzorg.

Door ontzettend veel werk van de werkgroep kon tijdens het  EWMA-congres op 5 mei in Amsterdam een preview van de grote lijnen worden gegeven. Rond 8 mei is de commentaarfase van de patiëntverenigingen afgerond en het commentaar wordt nu door de werkgroep verwerkt.

Vanaf begin juni- tot begin september volgt een brede commentaarfase voor wetenschappelijke verenigingen, WPN-leden en andere partijen. In de ALV van WPN op 28 juni a.s. zal reflectie door de leden plaatsvinden. In september pakt de werkgroep de uitdaging op om al het commentaar te ordenen en te verwerken zodat de standaard op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen. Er wordt naar gestreefd om in oktober autorisatie van de kwaliteitsstandaard door de wetenschappelijke verenigingen te laten plaatsvinden, waarna deze aan de ALV van WPN kan worden voorgelegd. We verwachten dan voor het einde van 2017 de definitieve Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg te kunnen opleveren.