Wondplatform Nederland

Missie & visie

Het doel van het platform is uiteraard het bevorderen van de kwaliteit van wondzorg voor de patiënt. Want een patiënt met een wond, die door de huisarts wordt verwezen, kan bij diverse medisch specialismen terecht: de chirurg, dermatoloog of plastisch chirurg. Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt over welke weg deze patiënt kan volgen. Verantwoordelijkheden zijn daardoor ook minder helder, waardoor de patiënt niet meer goed weet bij wie hij terecht kan.  Iedereen kent de voorbeelden uit de praktijk.

De vereniging heeft inmiddels een stevige positie verworven als gesprekspartner van de overheid met betrekking tot de kwaliteit en organisatie van de wondzorg in ons land. De diversiteit aan leden zorgt voor verschillende inzichten; allen van belang voor de kwaliteit van wondzorg voor de patiënt. Het realiseren van eenduidigheid in wondzorg, communicatie en registratie, is waar de vereniging naar streeft.

Het rapport ‘Analyse Complexe Wondzorg’ van het voormalig CVZ, bevat de aanbeveling om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen, goed onderbouwd en met draagvlak. Het doel daarvan is de wondzorg te verbeteren door beschrijving van het gehele wondzorg proces. Niet alleen hulpmiddelen en hun wetenschappelijke waarde, maar ook verantwoordelijkheden en taken van de diverse wondprofessionals. Bestaande richtlijnen en te ontwikkelen richtlijnen worden daarbij als basis gebruikt. Momenteel werkt de vereniging hard aan de  ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard.