Wondplatform Nederland

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de onderstaande 4 personen:

Dhr. Leo Kliphuis
Voorzitter
michaelDhr. Michael Mooij
Penningmeester
Mevr. Lian Stoeldraaijers
Secretaris
Mevr. Jolanda AlblasAlgemeen bestuurslid
bestuurslid PR/onderhoud website/communicatie

Op 20 juni 2018 is Leo Kliphuis tijdens de ALV verkozen tot nieuwe voorzitter van het Wondplatform Nederland.

Sinds januari 2014 staat het Wondplatform Nederland ingeschreven in de Kamer van Koophandel (59868104).