Wondplatform Nederland

Actuele werkgroepen & activiteiten

Bijeenkomst Expert-groep Wondzorg 25 september 2019

Het bestuur van Wondplatform Nederland heeft een aantal wondexperts uitgenodigd om samen te kijken hoe te komen tot een gedegen implementatie van de kwaliteitsstandaard, en daarnaast de actuele thema’s binnen de wondzorg regelmatig te bespreken.

De expertgroep bestaat uit Ron Legerstee, Harm Jaap Smit, Kasia Huisman, Jacques Oskam, Marco Bloemendaal, Birgitte Visch, Wouter Brekelmans en Robbert Meerwaldt.

Werkgroep Implementatie Kwaliteitsstandaard

Op de eerste ALV in 2019 is een werkgroep gevormd die zich samen met het bestuur zal richten op de implementatie van de kwaliteitsstandaard.

De werkgroep bestaat uit:

 • Peter Nijhuis, NVvHG
 • Sandra Jansen, V&VN Wondexpertise
 • Susan de Groot, NvH
 • Erlgard van Kol, Nefemed

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg in Nederland

Op 20 juni 2018 heeft vereniging Wondplatform Nederland de kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland aan Bas van den Dungen overhandigd, directeur-generaal curatieve zorg van het ministerie van VWS. De overhandiging, en aansluitend presentaties en de paneldiscussie met zorgverzekeraars, vond plaats op het ministerie.

De kwaliteitsstandaard organisatie van wondzorg in Nederland is tot stand gekomen op initiatief van de vereniging Wondplatform Nederland. WPN heeft in 2015 samen met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en Zorginstituut Nederland de financiering gerealiseerd om de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard mogelijk te maken. Hierna heeft met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten een intensief traject plaatsgevonden. WPN heeft hier de kennis en kunde van haar leden ingebracht.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld vanuit een patiëntenperspectief. Zo kan de zorgverlening echt op basis van de zorgbehoefte van de patiënt worden ingericht. De standaard moet antwoord geven op vragen als: wanneer wordt een patiënt verwezen naar welke specialist(en); wie kan (hoofd)behandelaar worden; wie is de regiehouder en hoe wordt de zorg in de keten vergoed?

De werkgroep bestond uit:

 • Robbert Meerwaldt: vanuit NVvH en voorzitter werkgroep
 • Peter Quataert: namens V&VN, verpleegkundig specialist
 • Lian Stoeldraaijers: namens NVvDP, diabetespodotherapeut
 • Hanneke Hendrikse: namens NVH
 • Francine Das: namens Huidpatiënten Nederland
 • Karin Timm: namens WCS, verpleegkundig specialist
 • Bibi Montfrans: namens NVDV, dermatoloog,
 • Katja Reiding: namens NHG, huisarts
 • Paul van Zuijlen: namens NVPC, plastisch chirurg,
 • Jacques Oskam: namens NVvH, chirurg

Teus van Barneveld en Evie Kolsteren waren vertegenwoordigd vanuit het Kennisinstituut.