Wondplatform Nederland

WPN steekt haar licht op over inkoop 2017: “bewondering of verwondering?”

Het Wondplatform staat voor kwalitatieve goede wondzorg. Diverse zorgverzekeraars hebben zich voor de inkoop van 2017 gericht op specifieke inkoop tan aanzien van de (Complexe) Wondzorg. Wij vragen ons af hoe deze inkoop en contractering door de zorgaanbieders, patiënten en professionals is ervaren. Daarom hebben wij vragen uitgezet. Wij zullen de uitkomsten verzamelen en anoniem terugkoppelen tijdens de ALV op 14 december en uiteraard op onze website publiceren. Heeft u een mening laat het ons horen op info@wondplatform.nl of vul de enquête in.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers