Wondplatform Nederland

EWMA 2017

Tijdens de openingssessie op 3 mei 10.00-11.30u (10:44-11:06) spreekt Iris van Bennekom: Wound care: you’ll never walk alone. The Dutch approach!

Op vrijdag 5 mei van 11:30 – 12:30u gastsessie Wondplatform Nederland: concept Kwaliteitsstandaard complexe wondzorg.

Lees meer

reactie WPN wijzigingsverzoek CZ complexe wondzorg

Hartelijk dank dat u ons als WPN in de gelegenheid stelt om input te leveren voor de besluitvorming over een door CZ ingediend verzoek tot aanpassing van de beleidsregel complexe wondzorg. Wij vinden het echter wel jammer dat wij geen argumenten hebben ontvangen, waarom volgens CZ de beleidsregel aangepast zou moeten worden. Dit maakt het lastig om het verzoek te wegen.

Lees meer