Wondplatform Nederland

Nationaal wondzorg debat 12 juni 2018


Hoe ziek of gezond is onze wondzorg?


Nationaal Wondzorgdebat 2018
Op 12 juni 2018 start om 13.00 uur een debat over wondzorg met als titel: ‘Hoe ziek of gezond is onze wondzorg?’. In Kasteel De Vanenburg presenteren wij 12 confronterende stellingen waarover wondprofessionals, de overheid, de zorgverzekeraar, patiënten en geïnteresseerden in wondzorg met elkaar in debat zullen gaan. Met als doel een bijdrage te leveren aan meer bekendheid en verbetering van wondzorg.

Lees meer

Vacature bestuur Wondplatform

De aangesloten leden van het Wondplatform zoeken een nieuwe voorzitter die het Wondplatform begeleidt naar een volgende fase. Tevens is verdere versteviging van de positionering van het Wondplatform als kennisplatform wenselijk en nodig om de wondzorg ook bestuurlijk en politiek nog meer op de agenda van betrokkenen te plaatsen. Lees meer

ALV WPN 17 april

Noteer alvast in uw agenda: ALV WPN op 17 april. Tijdens deze ALV wordt de Kwaliteitsstandaard gepresenteerd. Tevens willen we van de (buitengewone) leden en/of hun plaatsvervangers horen hoe het toekomstbeeld van het WPN vorm te geven.