Wondplatform Nederland

Reactie Ron Legerstee ALV 17/04/2018

Reactie van Ron Legerstee n.a.v. ALV Wondplatform 17 april j.l.:

Enerverend en inspirerend. Dat zijn wel de woorden die in mijn hoofdje gonsden gisteren, toen ik terug reed naar Sneek. Mijn furie en onstuimigheid – zoveel is wel duidelijk – komen doordat ik me in een groep bevond die voornemens is om het vijfde rapport op rij het licht te doen zien, waarin een systematiek gevolgd is die onjuist, oneerlijk en onethisch is. (Dit dient niet als kritiek te worden opgevat; ik heb het zelf 10 jaar lang niet gezien)Lees meer

Vacature bestuur Wondplatform

De aangesloten leden van het Wondplatform zoeken een nieuwe voorzitter die het Wondplatform begeleidt naar een volgende fase. Tevens is verdere versteviging van de positionering van het Wondplatform als kennisplatform wenselijk en nodig om de wondzorg ook bestuurlijk en politiek nog meer op de agenda van betrokkenen te plaatsen. Lees meer

ALV WPN 17 april

Noteer alvast in uw agenda: ALV WPN op 17 april. Tijdens deze ALV wordt de Kwaliteitsstandaard gepresenteerd. Tevens willen we van de (buitengewone) leden en/of hun plaatsvervangers horen hoe het toekomstbeeld van het WPN vorm te geven.

Uitnodiging inventarisatie kennis-/onderzoeksagenda Huidtherapie

De NVH heeft een belangrijke vraag voor u waarbij uw input voor hen van belang is. Momenteel wordt er invulling gegeven aan een Kennis-/ onderzoeksagenda Huidtherapie en omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die gebruik maakt van huidzorg, deze levert en/of betrokken is bij huidonderzoek, zijn of haar input kan leveren vragen wij ook u via deze weg hieraan mee te werken.

Lees meer