Wondplatform Nederland

Uitnodiging inventarisatie kennis-/onderzoeksagenda Huidtherapie

De NVH heeft een belangrijke vraag voor u waarbij uw input voor hen van belang is. Momenteel wordt er invulling gegeven aan een Kennis-/ onderzoeksagenda Huidtherapie en omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die gebruik maakt van huidzorg, deze levert en/of betrokken is bij huidonderzoek, zijn of haar input kan leveren vragen wij ook u via deze weg hieraan mee te werken.

Lees meer

Patient staat centraal bij nieuwe afspraken over goede hulpmiddelenzorg

In het Register van Zorginstituut Nederland zijn het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en 3 aparte modules voor hulpmiddelenzorg bij stoma, continentie en diabetes opgenomen. Kern hierbij is dat het hulpmiddel past bij de behoeften van de patiënt en doelmatig is. (zie onderstaande link) Ook voor de verbandmiddelen lijkt het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Wondzorg een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/08/02/patient-staat-centraal-bij-nieuwe-afspraken-over-goede-hulpmiddelenzorg