Wondplatform Nederland

Vacature bestuur Wondplatform

De aangesloten leden van het Wondplatform zoeken een nieuwe voorzitter die het Wondplatform begeleidt naar een volgende fase. Tevens is verdere versteviging van de positionering van het Wondplatform als kennisplatform wenselijk en nodig om de wondzorg ook bestuurlijk en politiek nog meer op de agenda van betrokkenen te plaatsen. Lees meer

ALV WPN 17 april

Noteer alvast in uw agenda: ALV WPN op 17 april. Tijdens deze ALV wordt de Kwaliteitsstandaard gepresenteerd. Tevens willen we van de (buitengewone) leden en/of hun plaatsvervangers horen hoe het toekomstbeeld van het WPN vorm te geven.

Uitnodiging inventarisatie kennis-/onderzoeksagenda Huidtherapie

De NVH heeft een belangrijke vraag voor u waarbij uw input voor hen van belang is. Momenteel wordt er invulling gegeven aan een Kennis-/ onderzoeksagenda Huidtherapie en omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die gebruik maakt van huidzorg, deze levert en/of betrokken is bij huidonderzoek, zijn of haar input kan leveren vragen wij ook u via deze weg hieraan mee te werken.

Lees meer