Wondplatform Nederland

ALV WPN 17 april

Noteer alvast in uw agenda: ALV WPN op 17 april. Tijdens deze ALV wordt de Kwaliteitsstandaard gepresenteerd. Tevens willen we van de (buitengewone) leden en/of hun plaatsvervangers horen hoe het toekomstbeeld van het WPN vorm te geven.