Wondplatform Nederland

Per 13 mei j.l. heeft het WPN een nieuw bestuurslid: Lian Stoeldraaijers. Wij wensen haar veel succes bij het uitvoeren van haar bestuurstaken.