Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

8 oktober 2017

Patient staat centraal bij nieuwe afspraken over goede hulpmiddelenzorg

In het Register van Zorginstituut Nederland zijn het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en 3 aparte modules voor hulpmiddelenzorg bij stoma, continentie en diabetes opgenomen. Kern hierbij is dat het hulpmiddel past bij de behoeften van de patiënt en doelmatig is. (zie onderstaande link) Ook voor de verbandmiddelen lijkt het ontwikkelen van een Kwaliteitsstandaard Hulpmiddelen Wondzorg een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/08/02/patient-staat-centraal-bij-nieuwe-afspraken-over-goede-hulpmiddelenzorg

20 september 2017

Annulering ALV WPN 5 oktober

Wegens verplaatsing van de deadline van de commentaarfase op de Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg heeft het bestuur besloten om de ALV te verplaatsen.

Lees meer

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter