Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

4 december 2018

Gezocht penningmeester WPN

Functieprofiel penningmeester

De penningmeester beheert de financiële administratie van het WPN. De zitting is voor een periode van ten hoogste twee jaar. Daarna kunt u zich voor een volgende periode verkiesbaar stellen.

Lees meer

30 januari 2019 ALV Wondplatform

Locatie: IvHG, Nijverheidsweg 17, 3606 AH Maarssen

Graag tijdig uw aanmelding/afmelding doorgeven i.v.m. de catering.