Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

15 januari 2017

Nieuw bestuurslid WPN

Op 14 december is Michael Mooij geïnstalleerd als bestuurslid WPN. Hij volgt Robbert Meerwaldt op als secretaris. Wij wensen hem veel succes!

6 november 2016

WPN steekt haar licht op over inkoop 2017: “bewondering of verwondering?”

Het Wondplatform staat voor kwalitatieve goede wondzorg. Diverse zorgverzekeraars hebben zich voor de inkoop van 2017 gericht op specifieke inkoop tan aanzien van de (Complexe) Wondzorg. Wij vragen ons af hoe deze inkoop en contractering door de zorgaanbieders, patiënten en professionals is ervaren. Daarom hebben wij vragen uitgezet. Wij zullen de uitkomsten verzamelen en anoniem terugkoppelen tijdens de ALV op 14 december en uiteraard op onze website publiceren. Heeft u een mening laat het ons horen op info@wondplatform.nl of vul de enquête in.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter