Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

5 november 2019

Uitbreiding bestuur

Wondplatform Nederland zocht een algemeen bestuurslid als aanvulling op het huidige bestuur. Het landelijk bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden en een voorzitter. Aanvulling met een extra bestuurslid is momenteel zeer gewenst gezien de taken die er nu liggen. Mevrouw Yvonne Siebers zal per 1 november toetreden tot het bestuur.

WPN heeft een nieuw bestuurslid

Op de ALV van 2 oktober 2019 is Dhr. Boudewijn Borger van der Burg gekozen als algemeen bestuurslid. Zijn bestuurlijke ervaring wil hij graag inzetten om op landelijk niveau de wondzorg te verbeteren en bruggen te slaan tussen de verschillende stakeholders. Wij wensen Boudewijn veel succes toe!