Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

23 mei 2018

E-Nursing en Pe@r review module Wondzorg en Wetenschap

Met gepaste trots laten wij u weten dat de samenwerking van E-nursing en Pe@r Review haar beslag heeft gekregen met de introductie van de eerste module over: wondzorg en wetenschap

Lees meer

Uitnodiging officiële presentatie Kwaliteitsstandaard

Wij zijn trots op het resultaat en nodigen u met veel plezier uit voor de officiële presentatie op 20 juni om 14.00 uur in de Muzenzaal 2-3 bij VWS (Parnassusplein 5 te Den Haag)

Lees meer