Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

3 december 2017

Uitnodiging inventarisatie kennis-/onderzoeksagenda Huidtherapie

De NVH heeft een belangrijke vraag voor u waarbij uw input voor hen van belang is. Momenteel wordt er invulling gegeven aan een Kennis-/ onderzoeksagenda Huidtherapie en omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen die gebruik maakt van huidzorg, deze levert en/of betrokken is bij huidonderzoek, zijn of haar input kan leveren vragen wij ook u via deze weg hieraan mee te werken.

Lees meer

25 november 2017

ALV WPN 12 december

Noteer in uw agenda: 12 december ALV WPN

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter