Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

29 juni 2017

Nieuw bestuurslid WPN

Op 28 juni is Jolanda Alblas geïnstalleerd als bestuurslid WPN. Zij volgt Sabine Uitslag op als bestuurslid PR/communicatie/onderhoud website. Wij wensen haar veel succes!

22 juni 2017

Uitnodiging commentaarfase Kwaliteitsstandaard

Op 22 juni hebben de beroepsverenigingen een uitnodiging commentaarfase Complexe wondzorg ontvangen. De concept versie Kwaliteitsstandaard Complexe Wondzorg is verstuurd! Lees meer

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter