Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

6 februari 2017

Oproep tot nieuw bestuurslid WPN

In verband met het rooster aftreden is het bestuur van Wond Platform Nederland  (WPN) op zoek naar:

Een actief bestuurslid

Als bestuur faciliteren wij de vereniging om haar doelstelling als samenwerkingsplatform te realiseren. Dor middel van een jaarplan, website, nieuwsbrieven en ledenbijeenkomsten stimuleren wij de inhoudelijke samenwerking tussen vele (professionele) partijen met als doel: goede wondzorg voor iedereen!

Lees meer

15 januari 2017

Nieuw bestuurslid WPN

Op 14 december is Michael Mooij geïnstalleerd als bestuurslid WPN. Hij volgt Robbert Meerwaldt op als secretaris. Wij wensen hem veel succes!

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter