Wondplatform Nederland

Over ons

Wondplatform Nederland heeft een lange informele historie en bestaat sinds 15 april 2010. Vanuit bevlogenheid en professionaliteit probeerden vele partijen betrokken bij wondzorg de krachten te bundelen. De praktijk had hen immers geleerd dat het begrip patiënt en (complexe) wond niet vanzelfsprekend, tegelijkertijd en op eenzelfde beleidsagenda terecht kwamen. In het systeem van de zorg wordt patiëntenzorg zowel financieel als organisatorisch benaderd vanuit een diagnose. Echter een wond is geen diagnose en dus schuurt het tussen het inhoudelijk- en systeembeleid m.b.t. wondzorg. Daarnaast zien we grote vooruitgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en inzichten ten aanzien van behandeling, medicatie en verband-/hulpmiddelen. Hierdoor is het niet altijd voor iedereen duidelijk wat de meest gewenste kwaliteit van zorg is en wie daar verantwoordelijk voor is. Kortom complexe wondzorg is een complex vraagstuk!

Doelstelling: Het bevorderen van de kwaliteit van de wondzorg in Nederland middels kennis en kunde.Lees meer


Actueel

6 februari 2018

Vacature bestuur Wondplatform

De aangesloten leden van het Wondplatform zoeken een nieuwe voorzitter die het Wondplatform begeleidt naar een volgende fase. Tevens is verdere versteviging van de positionering van het Wondplatform als kennisplatform wenselijk en nodig om de wondzorg ook bestuurlijk en politiek nog meer op de agenda van betrokkenen te plaatsen. Lees meer

ALV WPN 17 april

Noteer alvast in uw agenda: ALV WPN op 17 april. Tijdens deze ALV wordt de Kwaliteitsstandaard gepresenteerd. Tevens willen we van de (buitengewone) leden en/of hun plaatsvervangers horen hoe het toekomstbeeld van het WPN vorm te geven.

Print this pageEmail to someoneTweet about this on Twitter